page-title-pl

Odbierz swoją DARMOWĄ opaskę Fitbit Flex 2 tylko teraz przy zakupie produktów
Sit-Stand Lotus™

Bonus_img

Zaktualizowano 8:12 / 08-sty-2019

Regulamin promocji

Darmowa opaska Fitbit Flex 2

 

Zasady kwalifikacji

1. Promocja trwa od 1 stycznia 2019 roku i kończy się 31 marca 2019 roku (ostatnia data zakupu). Jest ona skierowana tylko dla osób legalnie mieszkających w: UK, Holandii, Belgii, Irlandia, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Francji ("Rynki Uczestniczące"), które ukończyły 18 lat, wyłączając pracowników Fellowes i ich najbliższe rodziny, ich agentów, dystrybutorów, wszelkich odsprzedawców (resellerów) lub wszelkie inne osoby zawodowo związane z tą promocją.

 

2. Przystępując do promocji, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i uznaje się, że zapoznał się on z polityką prywatności organizatora, dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://www.fellowes.com/gb/en/misc/privacy-policy.aspx, oraz wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów niniejszej promocji.

Oferta promocyjna

3. Charakter oferty jest następujący:

Konsument dokonuje zakupu co najmniej jednej z poniższych stacji roboczych Sit-Stand ("Produkty Promocyjne"):

  • Lotus™
  • Lotus™ DX
  • Lotus™ VE
  • Lotus™ RT

 

4. Aby zarejestrować swoje zgłoszenie konsument musi wejść na stronę https://www.fellowes-promotion.com/w celu wypełnienia formularza online i przesłania swojego dowodu zakupu. Formularz umożliwia akceptację jednego lub wielu zakupów. Na zgłoszenie, klient ma 45 dni kalendarzowych, licząc od ostatniej daty zakupu. Uściślając, ostatnim dniem składania wniosków jest 15 maja 2019 r.

 

5. Tylko jedno (1) zgłoszenie na zakupiony produkt. Uściślając, można dokonać zakupu wielu produktów (w jednej lub kilku różnych transakcjach), a każdy zakupiony produkt promocyjny stanowi zgłoszenie. Zgłoszeń nie można łączyć z żadną inną ofertą.

 

 

6. Uściślając, w przypadku zakupu jednego lub więcej produktów promocyjnych, ważnym zgłoszeniem jest w pełni wypełniony formularz zgłoszeniowy w terminach promocyjnych, w ramach Rynku Uczestniczącego oraz posiadanie ważnego dowodu zakupu. Ważny dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać: datę zakupu, nazwę zakupionego Produktu promocyjnego oraz cenę zakupu. ("Potwierdzenia zamówień" lub "Powiadomienia o wysyłce" nie są akceptowane.

Jeżeli konsument prawidłowo postępuje zgodnie z procedurami określonymi powyżej, będzie on się kwalifikował do otrzymania bezpłatnej opaski Fitbit Flex 2.

7. W przypadku zwrotu Produktu Promocyjnego sprzedawcy z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem usterki produktu), konsument nie będzie miał prawa do odebrania lub zachowania swojego darmowego upominku.

 

8. Czas potrzebny na sprawdzenie i zatwierdzenie zgłoszenia może się różnić. Darmowego upominku można się spodziewać w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania e-maila z potwierdzeniem, który zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

9. Promocja jest uzależniona od dostępności i wyczerpania zapasów. Fitbit Flex 2 będzie dostępny tylko do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów, wypłacana będzie alternatywa gotówkowa w wysokości 50 euro. Ponadto, promocja nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakąkolwiek inną promocją motywacyjną o jakimkolwiek charakterze i niezależnie od tego, kto jest organizatorem.

Dane:

10. Zwraca się szczególną uwagę na pole dotyczące ochrony danych w formularzu zgłoszenia o wyrażenie zgody na gromadzenie danych osobowych. Gromadzimy dane konsumentów wyłącznie do celów niniejszej promocji i będziemy przechowywać te dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji niniejszej promocji.

 

11. Dane konsumentów nie będą przekazywane osobom trzecim bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne do zarządzania niniejszą promocją. Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland jest firmą, która na zlecenie Fellowes będzie odpowiedzialna za obsługę tej promocji.

 

12. Podmiot, który kontroluje dane konsumenta, to znaczy podmiot, który wydaje instrukcje co do sposobu ich wykorzystywania, to Fellowes Ltd adres: Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF United Kingdom. Dane będą przechowywane zgodnie z polityką prywatności Organizatora, z którą można zapoznać się tutaj: https://www.fellowes.com/row/en/misc/Pages/privacy-policy.aspx.

 

13. Konsument ma prawo w każdej chwili skontaktować się z nami, aby wycofać swoją zgodę na gromadzenie danych.

 

14. Konsument ma prawo do złożenia skargi do krajowego organu ochrony danych.

 

15. Bez danych konsumenta nie możemy przeprowadzić tej promocji z Państwem jako uczestnikiem.

Zagadnienia ogólne

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak komunikacji pomiędzy konsumentem a adresami internetowymi wykorzystywanymi do celów niniejszej promocji.

 

17. Organizator oraz jego agencje i spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym, bez ograniczeń, pośrednie, specjalne lub wynikowe straty lub utratę zysków), wydatki lub szkody, które zostały poniesione lub doznane (niezależnie od tego, czy wynikają z zaniedbania jakiejkolwiek osoby) w związku z niniejszą promocją lub przyjęciem lub wykorzystaniem upominku, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć przez prawo.

 

18. Jakakolwiek próba przekazania fałszywego dowodu zakupu lub zgłoszenia takiego samego dowodu zakupu jako dowodu kolejnych zakupów, spowoduje natychmiastową dyskwalifikację, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do zgłoszenia tego odpowiednim organom.

 

19. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, pozostających poza uzasadnioną kontrolą Organizatora i tylko wtedy, gdy okoliczności sprawiają, że jest to nieuniknione, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub niniejszego Regulaminu na każdym etapie, ale zawsze będzie starał się zminimalizować wpływ na uczestników.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania dalszych informacji na temat produktów promocyjnych i szczegółów promocyjnych zarejestrowanym uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

20. Odpowiednie warunki niniejszej promocji są dostępne na stronie internetowej dotyczącej promocji i można je uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem podanym w punkcie 3(b) powyżej.

 

21. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zasad będą oparte na prawie angielskim, a wyłączną jurysdykcję mieć będą sądy Anglii i Walii.

 

22. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na dalsze obowiązywanie i skuteczność pozostałych postanowień.

 

23. Biorąc udział w promocji, potwierdzacie Państwo, że zaakceptowaliście i przeczytaliście postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie i formularzu zgłoszenia.

 

24. Fitbit i Flex 2 są znakami towarwymi należącymi do Fitbit, Inc.  Fitbit, Inc. nie jest związany bezpośrednio z tą promocją.

 

  1. Nazwa i adres organizatora: 
    Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | United Kingdom